אוהלים בשדה התעופה

קבלת פנים בוש, הקמת אוהלים בשדה התעופה, מחסומים,במות,דגלים ותרנים