אוהלים לאירוע שבוע הספר

אוהלים לאירוע נס קפה בכיכר רבין לשבוע הספר